Dubail Yol çalışmasında çağdaş tasarımlar ve yeni nesil ürünler kullanılmıştır. İklim yapısı dikkate alınarak oluşturulan proje kapsamında altyapı ve yol çalışması tamamlanarak teslim edilmiştir.

Dubai Yol Çalışması

İşveren: Dubai EAB
Tarih: 2020-2022
Kategori: Yol Yapımı