Hizmetlerimiz
Hizmetler

ÇİMENTO ALANINDA DANIŞMANLIK

GAZAKH 2500TPD KAPASİTELİ ÇİMENTO FABRİKASI, AZERBAYCAN

Azerbaycan’da, 2500 tpd kapasiteli ilk modern çimento fabrikası kurulumunda NSNUR, proje denetimi ve işletmeye alma ve ilk işletme dönemi dahil tüm süreç için danışmanlık hizmetini üstlenmiş ve buradaki faaliyetini aktif ve başarılı bir biçimde tamamlamıştır.

II. 2500TPD kapasiteli çimento üretim hattının yapımında da aktif olarak danışmanlık ve proje yönetimi hizmeti vermektedir.

 

 

 


ENERJİ ALANINDA DANIŞMANLIK

Dünya nüfusunun ve genel olarak refah düzeyinin artmasıyla enerji gereksinimi de günden güne artmaktadır. Başlıca enerji kaynağı olan fosil yakıtların azalması sonucu enerji kullanım maliyetlerinde artışlar olmaktadır. Ayrıca, fosil yakıt kullanımından kaynaklanan CO2 salınımı küresel ısınmaya neden olmakta ve fosil yakıt kullanımıyla salınan gazlar çevre kirliliğine de yol açmaktadır. Bu sebeplerden dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek ve bunların kullanımını attırmak günümüzde kaçınılmaz bir gerekliliktir.  

NSNUR MÜHENDİSLİK, ‘‘Atık Isı Geri Kazanımı Sistemleri’’ne 
konu yaptığı teknik değerlendirme, fizibilite ve finansal analiz çalışmaları ile müşterilerinin yatırım sürecinde doğru karar vermelerine yardımcı olmaktadır. 
Endüstriyel tesislerde üretim prosesinde kurutma, yakma veya pişirme işlemleri sonrasında açığa çıkan ve değerlendirilmeden bacadan salınan ısı enerjisi mevcuttur. Büyük ölçekli tesislerde, bu atık ısı genelde yüksek debi ve sıcaklıktadır. Bazı tesislerde bu ısının bir miktarı hammadde kurutulması, öğütme işleminde ve idari bina ısıtılmasında kullanılmasına rağmen, birçok tesiste değerlendirilmeden atmosfere salınmaktadır.  Atık ısının, atık ısı geri kazanım sistemi (WHRS) vasıtasıyla geri kazanılması, sera gazı (GHG) salınımını azaltmasının yanında, geri kazanılan elektriğin iç tüketimde kullanılmasıyla, işletmenin ulusal şebekeye bağımlılığını %20-25 oranında azaltır. Buna bağlı olarak azalan üretim birim maliyetleri sayesinde üretici, piyasada daha rekabetçi fiyatlar ile pazarda söz sahibi olmaktadır.
 
WHR projesi ve kurulumunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta WHR sisteminin üretim prosesine etkisidir. NSNUR MÜHENDİSLİKözellikle, Çimento, Cam ve Demir&Çelik tesislerindeki tecrübesi ve bilgi birikimiyle; WHR sistemlerinin, mevcut prosese herhangi bir olumsuz etkisi olmadan kurulumunu ve uygulanmasını sağlamaktadır.  
 

 

GELECEĞE ENERJİMİZ KALSIN
Biyokütle Tesislerinin Faydaları

1.Biyokütle ile elektrik ve ısı üretiminde ekonomik kazanç elde edilmesini sağlar.

2.Yanma sonucu ortaya çıkan kül tarımsal alanlarda gübre olarak kullanılabilir.

3.Küresel ısınmanın en önemli etkeni olan sera gazları azaltılır.

4.Çevreci atık çevrimini sağlar.

5.Daha sağlıklı, hijyenik yaşam alanlarının yaratılmasını sağlar.

6.Özellikle ülkemizde küçükbaş hayvancılığın gelişmesine teşvik edici unsur olacaktır. Ayrıca ülkemizin dışarıya olan enerji bağımlılığını azaltır.
HERŞEY BİR AĞACI KURTARMAK İÇİN BAŞLADI

NSNUR MÜHENDİSLİK temiz, yenilenebilir enerji alanlarında Biyokütleden Elektrik Enerjisi Üretimi Santralleri kurulumunda Danışmanlık ve mühendislik faaliyetlerini yürütmek amacıyla anahtar teslimi projelere imza atmaktadır. Firmamız, Uluslararası standartlara uyarak ve çevremize fayda sağlayacak tesisler kurarak geleceğimize yatırım yapmayı ilke edinmiştir. Dünya’da yedincisi hayata geçirilecek olan Enerji Üretim Santrali ile ülkemizde bulunan küçük baş hayvancılığın altlıklarından elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirecektir.

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALLERİNİN BİLEŞENLERİ VE ENERJİ ÜRETİMİ

Ana bileşenleri aşağıda sıralanmıştır;
•Altlık Yakma Ünitesi
•Türbin Jeneratör Ünitesi
•Su Sirkülasyon Pompa İstasyonu
•Su Arıtma Tesisi

Yardımcı üniteler aşağıda sıralanmıştır;
•Altlık Depolama Bölümü
•Kül Depolama Bölümü
•Dış Buhar ve Boru Hatları
•Tesis İçi Güç Ünitesi
•Su Temin ve Atık Drenaj Sistemi
•Kapalı Alanlar (Oturum Alanları)


BİYOKÜTLE TEKNOLOJİSİ

Biyokütlenin yakılması çağlar boyunca kullanılan eski bir yöntemdir. İlk zamanlardan beri biyokütle yakılarak ısı üretilmiş ve günlük hayatın birçok noktasında değişik amaçlarla kullanılmıştır. İlerleyen teknoloji ve artan enerji ihtiyacı sebebiyle biyokütlenin yakılması kişisel kullanımdan endüstriyel kullanıma doğru kaymıştır.

Biyokütle kazanlarından enerji üretimi ısının veya sıcaklığın yaratacağı buharın kullanımıyla olmaktadır. Zaman içinde yakma teknolojisi de evrim geçirmiş daha verimli hale gelmiştir. Biyokütlenin yanması için belli başlı kullanılan teknolojiler vardır. Sistemimizde kullanılan teknoloji Akışkan Yataklı Yanma teknolojisidir.


Yüksek Verim: FBC sistemlerinin yakma verimleri %95’e kadar çıkabilmekte; genel verimleri ise %85 civarında olmaktadır.
Kazan Boyutu: Küçük bir alanda yüksek ısı transferi sağlanması sebebiyle kazan hacmi küçüktür.
Yakıt Esnekliği: Sistemler ıslak ya da kuru her tür yakıt için elverişlidir. Farklı yakıt tiplerinin birlikte yanmasını da destekleyebilmektedir.
Düşük Kalite Yakıtların Kullanımı: Yüksek ısı transferi sayesinde 2500 kcal/kg gibi düşük kalorifik değerlerde bile verim elde edilmektedir. Küçük Parçacık Yakma: Boyutu 6 mm’den küçük yakıtlarda bile yüksek verimle yanma gerçekleştirilir.
Kirlilik Kontrolü: Kireçtaşı ve Dolomit sayesinde sülfür dioksit, düşük ısı sayesinde azot dioksit oluşumu kontrolü sağlanmaktadır.
Düşük Korozyon ve Erozyon: Düşük ısı, yumuşak kül ve düşük parçacık hızı sebebiyle daha az erozyon ve korozyon yaşanmaktadır.
Kolay Kül Atımı: Kazanın düşük ısısı sebebiyle kül topaklanması yaşanmadığından küçük parçacık boyutundaki küller kolayca kazandan akarak uzaklaştırılmaktadır. Bu sebeple kül kontrolü için daha az işgücü gereklidir.
Kolay İşletim, Hızlı Başlangıç: Hava karışımı sayesinde hızlı başlangıç ve kapanma süreleri vardır. Sistem tamamen otomatik hale döndürülebilme özelliğine sahiptir.
Besleme Düzensizliklerine Hızlı Tepki: Yüksek ısı depolama kapasitesi sebebiyle besleme düzensizliklerinin etkisi minimum olmaktadır. Kül Yapışması Önlenmesi: Kazanlarda volatalize alkali ürünler oluşmadığı için kül yapışkan değildir; bu sayede kül birikmesi olmamaktadır.
Sistem Otomasyonu Uyumluluğu: Bütün sistem istenirse tamamen otomasyona
döndürülebilmektedir. Güvenilirlilik ve Azalan Bakım Süreci: Sistemin hareketli parçaları az olduğundan az
bakım gerektirir ve son derece güvenilirdir.
 

İnşaat Alanında Danışmanlık
NSNUR’un inşaat alanında sağladığı danışmanlık hizmeti ile ilgili bazı referansları aşağıda verilmiştir:

GLİ MÜESSSESİ MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK BY-K2 PANOSU 36.000.000 m3 DEKAPAJ İŞİ

İdarenin Adı: TKİ Genel Müdürlüğü
İşin Adı: GLİ Müessesesi Tunçbilek BY-K2
Panosu 36.000.000 M3 Dekapaj İşi
Sözleşme Bedeli: 112.680.000,00 TL
İşin Süresi: 1170 Gün
Kalan İş Miktarı: 22.316.624 m3
2015 Hedefi: 15.500.000 m3
2015 Satış Tutar Beklentisi: 50.000.000,00 TL

ELİ MÜESSSESİ MÜDÜRLÜĞÜ SOMA EYNEZ 13 PANOSU 19.000.000 m3 DEKAPAJ İŞİ
İdarenin Adı : TKİ Genel Müdürlüğü
İşin Adı : ELİ Müessesesi Eynez 13 Panosu 19.000.000m3Dekapaj İşi
 

NS NUR LTD ŞTİ
Adres : Via Flat İş Merkezi Nergis Sokak Beştepe Mah No:7/19 - Söğütözü / Ankara / TURKEY
Tel : +90 312 945 06 38     Fax : +90 312 219 03 71
Mail : info@nsnur.com.tr
Copyright 2016 Her Hakkı Saklıdır
Web Tasarım Teknobay